Coaching – Wat is het?

Business Coach Rotterdam

Een business coach probeert te brengen wat hij/zij weet aan de coachee. De coaching van de coach gaat niet over de coach. De coachee is een zelf-Jim, een zelf en de coachee gelooft dat wat de coach zegt de waarheid is. Op zeer fundamenteel niveau doet een coach geen veronderstellingen over de coachee maar onthult ze gewoon. Als de coachee ze niet aanvaardt, is de coach niet verplicht verder te gaan. Ik ga met mensen om in totale eerlijkheid en “leer door actie”. Ik zoek de veronderstelling uit en accepteer het gedrag.

In die zin werkt een coach met de coach en de coachee, en samen helpen ze de coachee om te verduidelijken, te begrijpen, antwoorden te vinden en de gewenste verandering tot stand te brengen. Het is geen therapiesessie.

Het belangrijkste verschil tussen therapie (mensen veranderen) en coaching (mensen managen) is dat de therapeut antwoorden geeft. Bij coaching is er eerst een overname van verantwoordelijkheid en vervolgens een proces van vragen stellen. De coach is er om de coachee te vragen: “Is het jouw mening?” Of “Neem je het aan?” Dit proces van vragen stellen is fundamenteel voor het coachingsproces. Het stelt de coachee in staat om zijn acties te verduidelijken. Elke keer dat we besluiten iets te veranderen, komen we dichter bij de realiteit van die verandering. De basis van coaching is actie, geen contemplatie.

Coaching vindt niet plaats in “de geest”, d.w.z. één-op-één therapie. De coach werkt met de coachee alleen aan de echte problemen en tegenwichten, en niet in psychologische termen. Ik zou zeggen dat coaching een vorm van kristalgenezing is en dat de persoon zijn perceptie verfijnt in echte ervaringen. Coaching is meer een “veld” dan een enkele modaliteit.

Coachen gaat over verandering. Verandering is het antwoord op alle “wat” en “hoe” vragen die door de coach worden gesteld.

Het is duidelijk dat een coach die zich bezighoudt met het bezoeken van een psychiatrische instelling van grote waarde is voor de coachee, net zoals de persoon die een universiteit bezoekt van onschatbare waarde is voor de persoon die zijn diploma wil behalen. Het is duidelijk dat coachen voor niemand vanzelfsprekend is. Het is een vaardigheid die vaak tijd en oefening vergt om te ontwikkelen. Het kan gemakkelijk een techniek zijn,FULvulling van een rol waar mensen samenkomen. Met andere woorden, het kan eenzaam werk zijn. Toch zijn er voor de coachende coach veel verschillende methodologieën om te luisteren, te analyseren en nieuwe vragen te stellen die misschien genegeerd zijn.

Basisgereedschap en stijl:-

– Coaching is een instrument dat te allen tijde moet worden beoefend

– De coach is iemand die je kunt benaderen

– De persoon met wie de coaching wordt uitgevoerd

– Je hoeft je keuzes niet te verdedigen, je bent ook een coachee. Je kunt vragen stellen

– De coach luistert goed naar de coachee

– De coach is niet-oordelend. Uw gevoelens hoeven niet gedeeld te worden met de coachee.

– De coachee is de coach niet verschuldigd

– Coachingsessies zijn over het algemeen wekelijks

– De coach helpt om de coachee hun vooringenomen vragen te voeden, hun noden te lenigen en ze dan om te vormen tot iets constructiefs voor de coachee.

– De coach vraagt altijd toestemming om de coachee te vragen stil te staan bij zijn antwoorden

– De coach vraagt de coachee aan het eind van de sessie

Lees meer

Talentontwikkeling

Leave a Reply

Your email address will not be published.