May 2022

Coaching

Coaching definieert een vorm van therapie die van de vreemdeling verwacht dat hij andere relaties smeedt op meer gelijke voet. Counseling is voor het grootste deel een cynische vorm van behandeling van…