De ware kern van je leven

Coach Haarlem

De aanleiding voor dit artikel was een cliënt die om coaching vroeg naar aanleiding van het stuklopen van haar huwelijk. Haar commentaar luidde: “Ik mag dan wel in een Liefdevol huwelijk zitten (dat is mijn spirituele basis), maar mijn leven is nog steeds vol angst en conflicten. Ik voel me niet getrouwd en ik heb niet meer het gevoel dat ik “geliefd” word door mijn man. Mijn vraag is: “Wat moet ik doen als ik gefrustreerd ben, als ik het gevoel heb dat hij niet Responsbaar is?”

Terwijl ik mijn coaching deed, vroeg ik haar om een beetje meer informatie, evenals haar basisbegrip van wat het huwelijk en “liefde” inhouden. Ze is er nog steeds niet zo zeker van of ze wel in een Liefdevol huwelijk leeft. Ze begrijpt dat “liefde” een door God bepaalde emotie is, wat betekent dat het voor verschillende mensen verschillende dingen betekent. Toch is ze verbaasd over wat ze ervaart als een van de belangrijkste situaties in haar leven. Ik vroeg haar of ze wist dat ze nog leefde, of hoe het zou zijn als ze nu zou sterven (in feite speelden tijd en ruimte geen rol in haar antwoord). Dit is het moment waarop ze voor het eerst serieus begon te worden, als een kanttekening bij haar directe vraag.

Ik zei tegen haar: “Ben je comfortabel waar je bent?” en niet wetend wat anders te zeggen, zei ze “Nee, ik woon hier niet en ik woon daar niet”. Ik zei: “Oké, wat betekent dat?” Ze dacht erover na.

Ze dacht even na en begon het jaar 2009 te zien vanuit het perspectief van de eigenares. Met andere woorden, zij zou haar omgeving en haar leven op dit moment kunnen veranderen als zij dat zou willen. Ik vroeg haar of zij daartoe bereid zou zijn. Ze zei nee en ik vroeg wat er zou gebeuren als ze dat niet deed. Ze begon zich weer religieus te voelen, dus begon ze haar overtuigingen opnieuw te onderzoeken. Het goddelijke zelf (zoals ik het Goddelijke graag omschrijf) zei: “Ik mis een enorm deel in je psyche dat je geloofssysteem is, je angst en je ontkenning.”

Ik zei tegen haar dat het niet het geloof of een spirituele verbinding is die je leven zal beheersen, maar dat je het bevrijdt, dat je een westerse portefeuille hebt en moedig bent. Ze antwoordde, “Wat? Nou mij is altijd verteld dat het niet je lot of principe is waar je bij hoort, maar dat het de persoon is die verantwoordelijk voor je is, je baas of je rijke familie. De waarheid is, ik word niet veroordeeld, “Ik word onderwezen, mijn familie komt ook uit uitgebreide families? Je ouders, je broers, je zussen en je kinderen zijn een vertolking van je toekomst. De keuzes die je nu over je leven maakt, bepalen je toekomst. Elke beslissing die je over je leven neemt, is gebaseerd op je eigen interpretatie van wat er op dit moment in je leven gaat gebeuren. Je gelooft het misschien niet, maar dit zijn de ware basisprincipes waar alle levende wezens naar geprogrammeerd zijn te leven: De ene mens is verantwoordelijk voor de volgende mens en omgekeerd. “Uw kinderen kunnen bijvoorbeeld een goede buur worden, die later verantwoordelijk kan zijn voor uw kinderen en zij kunnen ook opgroeien in een slechte buurt die vaak een bedreiging is geweest voor hun veiligheid. Misschien is dat niet je uiteindelijke beslissing…”

Voor een succesvol leven moet je intelligent of bewust zijn van de beslissingen die je neemt over jezelf en je relaties. Ik vraag mijn cliënten en deelnemers om te beginnen met zich af te vragen: “Ben ik verantwoordelijk voor mijn toekomst, in antwoord op Gods geschenk?” Het is gelukkig en terecht Frans voor mij om af te ronden met te zeggen:…. “Waarom zou ik verantwoordelijk willen zijn voor mijn eigen toekomst?”.Het is een goede vraag voor het leven!

Weten of twijfelen over iemands ware bestemming. Een citaat van Christopher Weston luidt: “Het grootste deel van het leven ligt buiten het bereik van ons bewustzijn.”

(Confucius was een man van actie die leefde tot de tijd van de somberheid van Japan toen de oorlog uitbrak. Hij ondernam letterlijk actie tegen het heersende tij van de Japanse samenleving door zijn tijd te gebruiken om de door mannen gedomineerde, utheathese scholen te overstijgen die zijn overtuigingen beperkten tot de elementen die het overleven van de mens op aarde bevorderen. Tot aan het einde van de omvang van de menselijke wreedheden in WO II, stond deze man volledig achter vrede en spiritualiteit. Hij werd en wordt nog steeds beschouwd als een man van actie tot in de kern, en dit is belangrijk in termen om te begrijpen als je een coach bent, een supervisor, een vriend en een mentor van mij, en ik gok dat je dat niet bent… )

Leave a Reply

Your email address will not be published.