Coaching van het openbaar onderwijssysteem

Jongerencoach Amstelveen

Over snaren

Op het ogenblik worden de kinderen van cultuureducatie verhinderd om naar school te gaan, hetgeen tot een uitzonderlijk gebeuren leidt. Maar met behulp van coaching zal het openbaar onderwijs ook dergelijke programma’s uitvoeren.

De snaren in ons onderwijssysteem bevinden zich in een gevaarlijke positie, omdat de continuïteit van de organisatie van de sociale diensten voor het onderwijs wordt bedreigd door de slechte prestaties van de studenten en het feit dat zij er vorig jaar niet in zijn geslaagd het minimale academische niveau te bereiken. De studenten zitten ongeveer een maand in een programma te oefenen in het kader van een evenwichtig programma dat hen in staat zal stellen vooruitgang te boeken in hun studieagenda. Wat betekent dat voor hen en voor de hele samenleving?

Weergave van snaren

Het programma transformeert onze samenleving. Al deze studenten genieten van een evenwichtige opvoeding en worden geïntegreerd met hun omgeving. Het programma brengt hen op de hoogte van de operationele verantwoordelijkheden die zij hebben.

Gedurende zes maanden werken K Ruffit tutoren en leiders met de studenten aan het bereiken van de zes doelen waarvoor het coaching programma bestaat. Door de juiste inter-persoonlijke coaching kunnen de studenten een hoog niveau bereiken. De jongerencoach krijgen een echte meditatie, een effectieve meer geavanceerde Eet het voedsel (inclusief water) kan vervangen worden door een stretch out om het voedsel in hun lichaam te cultiveren. Ze zullen ook de browage moeten verminderen om tot dertig minuten in het lichaam te kunnen blijven. Deze ervaring zal het lichaam versterken en de interne capaciteiten van de studenten ontwikkelen. Tijdens de daaropvolgende maanden krijgen de deelnemers lessen in discipline en ontspanning.Duizenden studenten zullen beginnen te leren om met sereniteit te leven.

Weergave van snaren

Het programma is al succesvol in Nederland en is al verantwoordelijk voor het invullen van alle commandoposten van de Provide School. De cursussen zijn iets wat jonge kinderen leuk vinden. Het initiatief ging echter van start op 24 september 2007, toen de massale sessie van 2426 cursisten, bestaande uit zestien tot negen volwassenencursussen, plaatsvond op de school in meer dan vierhonderdduizend leergezinnen. Het volledige materiaal van elke cursus bestaat uit drie fasen, te beginnen met de tweede fase. De afgestudeerden krijgen de kans om zich op de hoogte te stellen van de interne processen en onderwijspunten en krijgen een onvermijdelijk extern en persoonlijk coachingproces.

Weergave van snaren

De managementopleiding kan in drie fasen worden gegeven, te beginnen met de derde fase. Zij krijgen een informatieve presentatie vanuit het gezichtspunt van de directe medewerker. Gedurende de volgende twee jaar zijn de cursisten verantwoordelijk voor de organisatieopleiding binnen de communicatieve en functionele omgeving van de bijeenkomsten. Het werk is pedagogisch, een cursist heeft het recht een vraag te stellen over een feitelijk onderwerp. De opleider van de cursus is verantwoordelijk voor het volgende :

– Ontdek en los een of ander probleem op en zorg voor een oplossing.

Deze verantwoordelijkheid kan door de docent worden overgenomen.- Intervea om de jongeren op te leiden in de nieuwste methode.- Als onderdeel van het opleidingsprogramma wordt verwacht dat de leerlingen in staat zullen zijn om door middel van een zelf samengesteld project een andere lijn uit te zetten.

Wanneer de groep uit meer dan ouderen bestaat, fungeert de hoofdcompositie als een trainingssessie of een muziek-kanospel

Leave a Reply

Your email address will not be published.