|
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Waarom Stichting Kind en Pijn?  
 

Als kinderen in het ziekenhuis opgenomen worden, dan is dat meestal omdat ze pijn hebben of omdat ze een pijnlijke ingreep moeten ondergaan.
Kinderen zijn niet altijd in staat om duidelijk te maken dat ze pijn hebben of hoeveel pijn ze hebben. Dat kan zijn omdat ze gewoon nog te jong zijn, omdat ze niet goed weten wat ze precies voelen of omdat ze bang zijn om te zeggen dat ze pijn hebben. Soms is een kind zo ziek, dat het zich terugtrekt en helemaal niets meer zegt.

De Stichting Kind en Pijn wil deze kinderen en hun ouders helpen de pijn te voorkomen en bestrijden door het ondersteunen van de hulpverleners die bij het kind betrokken zijn.

Waarom pijn voorkomen en bestrijden?
Pijn is een nare ervaring. Het vertraagt de genezing, verstoort de slaap en de eetlust en weerhoudt het kind van spel, school en een voorspoedige ontwikkeling.
Als een kind pijn heeft, leert het om bang te worden voor een volgende nare ervaring in het ziekenhuis. Van pijn word je niet flink, alleen maar bang en onzeker. Hierdoor lijkt de pijn ook erger te worden. Een goede begeleiding van kind en ouders kan dit voor een deel voorkomen.

Wat doet de Stichting Kind en Pijn?
Aan het voorkomen en bestrijden van pijn bij kinderen wordt pas de laatste jaren aandacht besteed. Daardoor is er nog niet voldoende kennis over pijn. De Stichting Kind en Pijn wil dan ook onderzoek naar pijn bij kinderen stimuleren.

Voor hulpverleners is het soms moeilijk om te bepalen wat de beste maatregelen zijn als een kind pijn heeft. In veel ziekenhuizen zijn daarom kinderpijngroepen gestart waarin mensen samenwerken die betrokken zijn bij de zorg van kinderen, zoals onder meer: artsen, verpleegkundigen en spelleidsters. Door het samenwerken van deze kinderpijngroepen kan kennis en ervaring gebundeld worden. De Stichting Kind en Pijn biedt hierbij ondersteuning.

Wat is er nodig?
De Stichting Kind en Pijn is een initiatief van werkers in de gezondheidszorg. Goed wetenschappelijk onderzoek en het verspreiden van kennis is nodig, maar kost geld. Daarom kunt u donateur worden.

 
     
 
Terug naar boven
 
 
 
Pijnmeetinstrumenten
Naar onze Pijn meetinstrumenten