|
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Pijnmeetinstrumenten  
 

Het pijnbeleid van de stichting kind en pijn heeft als uitgangspunt dat pijn altijd optimaal moet worden bestreden. Aangezien de kinderverpleegkundige de persoon is die continu in contact staat met ouder en kind, is zij het beste op de hoogte van de actuele toestand van het kind en heeft zij de regie over de pijnbehandeling. De arts blijft eindverantwoordelijk.

Om pijn inzichtelijk te maken heeft de stichting kind en pijn in november 2009 besloten het advies te geven dat (kinder) verpleegkundigen werken aan de hand van de volgende pijnmeetinstrumenten:

VAS (Visueel Analoge Schaal door het kind) of NRS (NumeRieke Schaal) vanaf 7 jaar (te bestellen bij info@jonkmanpijnzorg.nl)

 
   
     
  De gezichtjesschaal
van 4-7 jaar (te bestellen bij info@jonkmanpijnzorg.nl)
 
   
     
 
Comfortschaal/VAS
van 0-4 jaar
 
FLACCschaal/VAS
van 0-7 jaar
 
 
     
  De pijnliniaals zijn te bestellen bij info@jonkmanpijnzorg.nl  
     
 
Terug naar boven