|
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Nieuwsbrieven  
 


Nieuwsbrief Stichting Kind en Pijn, juli 2011

Vernieuwing website
Een nieuwe opzet van de website is al enige tijd aan de gang, niet in de laatste plaats door een verandering in samenstelling en uitbreiding van het bestuur. Een aantal rubrieken op de site is veranderd en er is nu een up to date lijst met alle kinderpijngroepen in Nederland beschikbaar.

Nieuwe ontwikkelingen
Op het gebied van pijn bij kinderen zijn er inmiddels veel nieuwe ontwikkelingen.
De in 2008 verschenen Richtlijn “Pijnmeting en pijnbehandeling bij Kinderen” van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (te raadplegen op www.nvk.nl , zie ook de links) geeft meer steun aan professionals in de dagelijkse praktijk. Om het nog meer en beter onder de aandacht te brengen is er een pilot project in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel i.s.m. Stichting Kind en Pijn en Centrum Verpleegkundige Studies van de Hogeschool Utrecht om de implementatie van de richtlijn te onderzoeken. Daarna zal de Richtlijn landelijk geïmplementeerd worden.

Activiteiten van de Stichting
De Stichting wordt veelvuldig geraadpleegd door studenten en onderzoekers voor informatie over pijn, pijnscores en behandeling. Voor praktisch gebruik is er via de site de mogelijkheid om een pijnlineaal te bestellen, terwijl er binnenkort een overzichtsartikel over niet-medicamenteuze pijnbestrijding zal verschijnen en nieuwe links naar een site met informatie over de meest recente artikelen over pijn bij kinderen.
Alhoewel zij zelf geen onderzoek doet blijft de Stichting openstaan voor onderzoeks-aanvragen; waar nodig zullen wij helpen.

Symposia
Informatie over een symposium in Nederland kunt u begin volgend jaar 2012 verwachten; internationaal heeft de IASP in 2012 haar wereldcongres in Yokohama, Japan terwijl het eerstvolgende congres over pijn bij kinderen in juni 2013 in Stockholm zal zijn.

Contact
Voor verdere informatie over de Stichting Kind en Pijn kunt u mailen naar plvandeventer@live.nl .
Vindt u het werk van de Stichting Kind en Pijn belangrijk? Maak dan een bijdrage over op ons rekeningnummer 6846705.

Het redactieadres van de Nieuwsbrief
Dr.R.A.van Lingen, kinderarts-neonatoloog
Afdeling Kindergeneeskunde
Isala Klinieken, locatie Sophia
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
Fax 038-4247667
r.a.van.lingen@isala.nl

 
     
 
Terug naar boven