|
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Kinderpijngroepen  
 

Voor hulpverleners is het soms moeilijk om te bepalen wat de beste maatregelen zijn als een kind pijn heeft. In veel ziekenhuizen zijn daarom kinderpijngroepen gestart waarin mensen samenwerken die betrokken zijn bij de zorg van kinderen, zoals onder meer: artsen, verpleegkundigen en spelleidsters.

Doelstelling
De doelstelling van een Kinderpijngroep kan als volgt worden omschreven:

 • het bevorderen van adequate preventie, beoordeling en bestrijding van pijn bij kinderen.
 • het bevorderen van deskundigheid en vaardigheid ten aanzien van pijn bij kinderen.
 • het beinvloeden van attituden ten aanzien van pijn bij kinderen
 • het stimuleren van onderzoek op het gebied van pijn bij kinderen
 • het stimuleren van goede samenwerking en communicatie tussen de betrokkenen

De Kinderpijngroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken disciplines. Deze zijn ondermeer anesthesie, kindergeneeskunde, snijdende specialismen, de kinderverpleegkunde, de psychosociale zorg, de fysiotherapie, de apotheek en het laboratorium.

De Kinderpijngroep bestaat uit ongeveer 10 leden en komt bij voorkeur eenmaal per zes weken bijeen.

Activiteiten
De activiteiten van de Kinderpijngroep zijn erop gericht om een gecoordineerd pijnbeleid voor kinderen gedurende hun gehele verblijf in het ziekenhuis tot stand te brengen en te continueren. Activiteiten bestaan uit:

 • voorlichting
 • protocol ontwikkeling en – evaluatie
 • attitudeverandering o.a. het wijzen op misverstanden
 • praktische adviezen zoals het aanbieden van pijnbeoordelingsinstrumenten en overzichten aanbieden van pijnbestrijdingsmethoden voor kinderen
 • literatuurverspreiding

Aspecten van het pijnbeleid
De Kinderpijngroep houdt rekening met de volgende aspecten van het pijnbeleid.

 • soort pijn
 • verschillende leeftijdsgroepen
 • soort ingrepen en onderzoeken
 • soort pijnbeoordelingsmethoden
 • soort pijnbestrijdingsmethoden
 • verschillende betrokkenen, waaronder ouders
 • rapportagemethoden
 • plaats of afdeling, waar kind verblijft in het ziekenhuis
 • organisatievorm, zorg/behandelplannen

Voorwaarden voor het functioneren van de Kinderpijngroep
Voor het optimaal functioneren van een Kinderpijngroep is een aantal voorwaarden nodig:

 • de Kinderpijngroep dient formele status te hebben en erkend te zijn. Het bijwonen van de vergaderingen kost tijd, waarvoor toestemming van collega’s nodig is. Men dient als vertegenwoordiger van collega’s of afdeling te kunnen deelnemen aan vergaderingen.
 • er dient een “trekpaard” dan wel voorzitter te zijn, die de Kinderpijngroep enige tijd beheert
 • de leden van de Kinderpijngroep zijn bereid samen te werken en elkaar te steunen.
 • assistentie in materiele, personele en ruimtelijke zin dient aanwezig te zijn
 • activiteiten worden regelmatig kenbaar gemaakt in het ziekenhuisorgaan en door het houden van informatieve bijeenkomsten zoals klinische lessen of symposia.

Conclusie
Op grond van de doelstelling van de Kinderpijngroepen worden in ziekenhuizen activiteiten ontwikkeld, waarin velen zich herkennen en die tegemoet komen aan de behoefte om in theorie en praktijk met pijnpreventie en pijnbestrijding bij kinderen bezig te zijn.

Door het bestaan van de Kinderpijngroep wordt aandacht voor een adequaat pijnbeleid gestimuleerd en vooral gecontinueerd. Individuele initiatieven krijgen gehoor en kunnen een breder draagvlak vinden voor de implementatie en de evaluatie.

Praktische resultaten op het gebied van de beoordeling, preventie en bestrijdding van pijn bij kinderen worden sneller bereikt.

Kinderpijngroepen
Inmiddels zijn in ruim zeventig ziekenhuizen Kinderpijngroepen actief. Door de Stichting Kind & Pijn wordt jaarlijks een landelijke bijeenkomst of Kinderpijngroependag georganiseerd, waar nieuwe ontwikkelingen en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Voor meer informatie
Caroline Jonkman
Stichting Kind & Pijn
Berkenlaan 15
3951 XW Maarn
telefoon 06 - 22349677
e-mail:Info@jonkmanpijnzorg.nl

Overzicht kinderpijngroepen

 
Terug naar boven
 
     
Kinderpijngroepen
Overzicht kinderpijngroepen