|
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Welkom op de website van Stichting Kind en Pijn  
 

De Stichting Kind & Pijn zet zich in voor het voorkomen en bestrijden van pijn bij kinderen.

Aan het voorkomen en bestrijden van pijn bij kinderen wordt pas de laatste jaren aandacht besteed. Daardoor is er niet voldoende kennis over pijn en kunnen kinderen onnodig pijn lijden. De Stichting Kind & Pijn geeft voorlichting en stimuleert onderzoek naar pijn bij kinderen.

  5e Nationaal Pijn Congres
Dinsdag 3 april 2012

Pijn bestrijden versus Pijn begeleiden


Locatie
Hotel en Congrescentrum
De Reehorst, Ede
Folder congres (pdf)

Pijn is ingewikkeld en kan niet eenvoudig aangepakt worden. Door het bestaan van multidisciplinaire kinderpijngroepen in ieder ziekenhuis kan kennis en ervaring over pijn bij kinderen gebundeld worden. De Stichting Kind & Pijn biedt hierbij ondersteuning.

De Stichting Kind & Pijn is een initiatief van werkers in de gezondheidszorg.

 
 
 
Pijnmeetinstrumenten
Naar onze Pijn meetinstrumenten
Kinderpijngroepen
Overzicht kinderpijngroepen